Uživ. jméno:
Heslo:
Počet položek: 0
0 Kč
Zobrazit obsah košíku
Ukázat košík
Registrace nového uživatele
Nová registrace
Napište nám
Poslat e-mail
Aktuálně
ZELENÁ HVĚZDA
NOVÝ E-SHOP PRSNÍ ODSÁVAČKY
RESPIRÁTOR FFP3
Počítadlo přístupů
297557
AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR
Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností MEDICAL M spol. s r.o., se sídlem Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 47287128, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 3216 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, řídí se především občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. ve znění novel, zákonem o ochranně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění novel a obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění novel.
PRODÁVAJÍCÍ
Prodávající je společnost MEDICAL M spol. s r.o., se sídlem Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 47287128, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 3216 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
KUPUJÍCÍ
Kupující je zákazníkem nakupujícím v internetovém obchodu společnosti MEDICAL M spol. s r.o. Kupující-spotřebitel je osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující je osoba, která nakupuje výrobky za účelem svého podnikákání,řídí se těmito podmínkami a obchodním zákoníkem.
KUPNÍ SMLOUVA
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, který potvrdí přijetí objednávky zasláním informativního e-mailu.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 53 ods.7 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. Pokud je vrácené zboží poškozeno nebo částečně spotřebováno, může prodávající uplatnit právo na náhradu škody.
REKLAMACE
Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. Reklamace musí být vyřízena prodávajícím v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Záruka na zboží se řídí dle občanského zákoníku a těmito obchodními podmínkami. Záruka na dodané výrobky se pohybuje v rozmezí od 6 do 84 měsíců. Délka záruky odpovídá charakteru dodaného zboží ( sterilní výrobky, nástroje,..). Délka záruky je zákazníkovi sdělena při dodání zboží nebo na požádání.
DODACÍ LHŮTA, DODÁNÍ ZBOŽÍ
Zboží je dodáváno do 2 pracovních dnů následujících po dni obdržení objednávky nebo je kupující o termínu dodání informován.
CENY, PLATBA
Ceny zboží jsou konečné, uvedené včetně DPH. Při nákupu zboží v hodnotě nižší než 1 500,-Kč bez DPH je účtováno dopravné a balné ve výši 120,- Kč včetně DPH. Platba probíhá hotově-dobírkou. Zboží hradí kupující v hotovosti dopravní společnosti. Platba může po dohodě prodávajícího s kupujícím probíhat bankovním převodem se lhůtou splatnosti 14 dnů od data fakturace nebo dle dohody.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Informace o zákaznících (kupujících) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, především se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění novel. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky společnosti MEDICAL M spol. s r.o., se sídlem Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 47287128, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 3216 u Krajského soudu v Ústí nad Labem platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ke dni uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího (kupujícího-spotřebitele) je po potvrzení archivována jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím za účelem evidence a jejího splnění. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší místně příslušný soud v místě prodávajícího. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2011.

MEDICAL M spol. s r.o.

Mezní 2854/4, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 47287128
DIČ: CZ47287128

Telefon: 475 601 018, 475 602 080
Fax: 475 601 018
E-mail: info@medicalm.cz

Obchodní podmínky

© 2009, Medical M spol. s r.o.